RAPORTO

veprime ilegale

Aktet nënligjore

Të gjitha aktet nënligjore: Udhëzimet Administrative, Rregulloret, Vendimet:

  • 26 Shkurt  

    UDHËZUES PËR HARTIM DHE MIRATIM TË HARTËS ZONALE TË KOMUNËS

    Lexo më shumë

    • Udhëzim Administrativ Nr.06/2008 per administrimin e mbeturinave te rrezikshme Shkarko