RAPORTO

veprime ilegale

Aktet nënligjore

Të gjitha aktet nënligjore: Udhëzimet Administrative, Rregulloret, Vendimet:

 • Udhëzim administrativ 27/2012 për formën dhe mënyrën e dhënies së kartës dhe shenjës zyrtare për inspektorin për mbrojtjen e natyrës Shkarko
 • Udhëzim administrativ 26/2012 për qarkullimin ndërkufitar dhe tregëtin me llojet e egra të mbrojtura Shkarko
 • Udhëzim administrativ Nr 25/2012 për leje mjedisore Shkarko
 • Udhëzim administrativ Nr 24/2012 për përmbajtjen,formën dhe mënyren e lëshimit të kartës identifikuese si dhe dukjen e uniformës të mbykqyrësit dhe rojtarit të natyrës Shkarko
 • Udhëzim administrativ Nr 23/2012 për menaxhimin e gomave jasht përdorimit dhe mbeturinat e gomës Shkarko
 • Udhëzim administrativ Nr.19/2012 për menaxhimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentet e tyre Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr. 20/2012 PËR EXPORT ,IMPORT DHE TRANZIT TË MBETURINAVE Shkarko
 • Udhezim Administrativ Nr.21/2012 PER Notifikimin e Substancave te Reja Shkarko
 • Udhezim Administrativ Nr. 18/2012 Per shpalljen e llojeve te egra te mbrojtura dhe strikt te mbrojtura Shkarko
 • Udhezim Administrativ Nr. 17/2012 Per regjistrin e impianteve ne te cilat eshte vertetuar prezenca e substancave te rrezikshme Shkarko
 • Udhezim Administrativ Nr. 16/2012 Per vendkalimet e shtazeve te egra Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr. 15/2012 PËR PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE PËR SIGURIMIN E BANIMIT TË FAMILJAR PËR INVALIDËT ,VETERANËT DHE FAMILJET E DËSHMORËVE TË UÇK-së Shkarko
 • Udhëzimi administrativ Nr. për përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit të vlerave të mbrojtura të natyrës Shkarko
 • Udhëzim administrativ Nr. për përcaktimin e dokumenteve për aplikacion për pelqim mjedisor sipas llojit dhe natyrës së projekteve Shkarko
 • Udhëzimi administrativ Nr. për përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit të lejeve të lëshuara të integruara Shkarko