RAPORTO

veprime ilegale

Raport i trajtimit të lëndëve per mujain janar te vitit 2016

  • Organi i shkallës së dytë ka pranuar gjithësejt 49 parashtresa, ankesa dhe shkresa të tjera nga të gjitha komunat e Kosovës Shkarko