RAPORTO

veprime ilegale

Regjistri i lëndëve të kryera prej 01.10.2016 deri 26.12.2016 për Komunat

 • Regjistri i lëndëve të kryera prej 01.10.2016 deri 26.12.2016 për Komunën e Vitisë Shkarko
 • Regjistri i lëndëve të kryera prej 01.10.2016 deri 26.12.2016 për Komunën e Suharekës Shkarko
 • Regjistri i lëndëve të kryera për Komunen e Ranilluk Shkarko
 • Regjistri i lëndëve të kryera prej 01.10.2016 deri 26.12.2016 për Komunën e Vushtrrisë Shkarko
 • Regjistri i lëndëve të kryera për Komunen e Istog Shkarko
 • Regjistri i lëndëve të kryera prej 01.10.2016 deri 26.12.2016 për Komunën e Rahovec Shkarko
 • Regjistri i lëndëve të kryera prej 01.10.2016 deri 26.12.2016 për Komunën e Obiliqit Shkarko
 • Regjistri i lëndëve të kryera për Komunen e Lipjan Shkarko
 • Regjistri i lëndëve të kryera prej 01.10.2016 deri 26.12.2016 për Komunën e Podujevës Shkarko
 • Regjistri i lëndëve të kryera prej 01.10.2016 deri 26.12.2016 për Komunën e Kamenicës Shkarko
 • Regjistri i lëndëve të kryera për Komunen e Gllogoc Shkarko
 • Regjistri i lëndëve të kryera prej 01.10.2016 deri 26.12.2016 për Komunën e Prizrenit Shkarko
 • Regjistri i lëndëve të kryera prej 01.10.2016 deri 26.12.2016 për Komunën e Pejës Shkarko
 • Regjistri i lëndëve të kryera prej 01.10.2016 deri 26.12.2016 për Komunën e Gjakovës Shkarko
 • Regjistri i lëndëve të kryera prej 01.10.2016 deri 26.12.2016 për Komunën e Mitrovicë Shkarko
 • Regjistri i lëndëve të kryera prej 01.10.2016 deri 26.12.2016 për Komunën e Ferizajt Shkarko
 • Regjistri i lëndëve të kryera prej 01.10.2016 deri 26.12.2016 për Komunën e Prishtinës Shkarko
 • Regjistri i lëndëve të kryera prej 01.10.2016 deri 26.12.2016 për Komunën e Gjilanit Shkarko