RAPORTO

veprime ilegale

Kabineti i Ministrit

 • Ferat Shala

  Ministër

  ferat.shala@rks-gov.net

 • Refik Ramaj

  Shef i kabinetit - Kontakti: 038 200 32 025

  refik.ramaj@rks-gov.net

 • Ismet Krasniqi

  Këshilltar i lartë Politik - Kontakti: 038 200 32 005

  ismet.h.krasniqi@rks-gov.net

 • Ismet Abdullahu

  Këshilltar Politik - Kontakti: 038 200 32 302

  ismet.m.abdullahu@rks-gov.net

 • Qeram Telqiu

  Këshilltar Politik - Kontakti: 038 200 32 017

  qeram.telqiu@rks-gov.net

 • Skenderbe Hebibi

  Këshiltar Politik - Kontakti: 038 200 32 026

  Skenderbe.Hebibi@rks-gov.net

 • Ali Ismaili

  Këshilltar Politik - Kontakti: 038 200 32 302

  ali.ismaili@rks-gov.net

 • Vlorë Brahimi

  Asistente Personale e Ministrit - Kontakti: 038 200 32 004

  vlore.brahimi@rks-gov.net

 • Fitim Shaqir Seferi

  Asistent Ekzekutiv i Ministrit - Kontakti: 038 200 32 041

  Fitim.Seferi@rks-gov.net