RAPORTO

veprime ilegale

Konsultim Publik i Draft Lejeve Mjedisore të Integruara

Konsultim Publik i Draft Lejeve Mjedisore të Integruara në afat 15 ditë pune nga data e publikimit.

 • 23 Janar  

  LEJA MJEDISORE E INTEGRUAR KMI SH.P.K. IMPIANTI PER ASGJËSIMIN E MBETURINAVE SPITALORE, MEDICIONALE, ORGANIKE TË PËRGJITHSHME

  Lexo më shumë

 • 05 Korrik  

  LEJA MJEDISORE E INTEGRUAR BRICKOS SH.P.K FABRIKA PËR PRODHIMIN E BLLOKAVE TË NDËRTIMIT

  Lexo më shumë

 • 26 Prill  

  Draft Leja Mjedisore e Integruar Bau Bllock

  Lexo më shumë

 • 26 Prill  

  Draft Leja Mjedisore e Integruar KMI

  Lexo më shumë

 • 26 Prill  

  Draft Leja Mjedisore e Integruar Kosova Rafinery

  Lexo më shumë