RAPORTO

veprime ilegale

Ligjet e Mjedisit

 • LIGJI NR. 04/L-197 PËR KIMIKATE 03 Tetor 2014 Shkarko
 • Ligjin për mbrotjen e natyrës 28 Maj 2013 -Ligjin për mbrotjen e natyrës Shkarko
 • Ligji për mbeturina 24 Shtator 2012 -Ligji për mbeturina Shkarko
 • Ligji Nr. 03/L-230 2010 10 Gusht 2011 -Ligj për vlerësimin strategjik mjedisor Shkarko
 • Ligji Nr. 02/L-79 2006 10 Gusht 2011 -Ligjin për veprimtaritë hidrometeorologjike Shkarko
 • Ligji Nr. 03/L-104 2010 10 Gusht 2011 -Ligj për mbrojtje nga rrezatimi jo-jonizues, jonizues dhe sigurinë nukleare Shkarko
 • Ligji Nr. 03/L-119 2009 10 Gusht 2011 -Ligj për produktet biocide Shkarko
 • Ligji Nr. 03/L-214 2010 10 Gusht 2011 -Ligj për vlerësimin e ndikimit në mjedis Shkarko
 • Ligji Nr. 03/L-043 2009 10 Gusht 2011 -Ligji për parandalimin dhe kontrollin e integruar të ndotjes Shkarko
 • Ligji Nr. 02/L-102 2007 10 Gusht 2011 -Ligjin për mbrojtjen nga zhurma Shkarko
 • Ligji Nr. 03/L-025 2009 10 Gusht 2011 -Ligji për mbrojtjen e mjedisit Shkarko
 • Ligjin për mbrotjen e ajrit nga ndotja 25 Shkurt 2010 -Ligjin për mbrotjen e ajrit nga ndotja L-012-2010 Shkarko