RAPORTO

veprime ilegale

Mundësi punësimi

 • 10 Janar  

  Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

  Zyrtar/e për mbështetje të projekteve Lexo më shumë

 • 04 Janar  

  Konkurs për avancim të nëpunësve civilë - Drejtor/e i/e Drejtorisë për Administrimin e Parkut Kombëtar “Sharri”

  Lexo më shumë

 • 28 Dhjetor  

  Konkurs

  Zyrtar/e për meteorologji Lexo më shumë

 • 22 Dhjetor  

  Konkurs për Licencimin e personave fizik për hartimin e raportit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis (VNM).

  Konkursi zgjatë prej 26.12.2017 deri më: 25.01.2018 Lexo më shumë

 • 20 Dhjetor  

  Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta/Rojtar i Natyrës në Parkun Kombëtar

  Lexo më shumë

 • 14 Dhjetor  

  Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

  Lexo më shumë

 • 08 Nëntor  

  N J O F T I M Mbi anulimin e Konkursit Publik për pozitën: Zyrtar për përkthime

  Lexo më shumë

 • 11 Tetor  

  Njoftim për kandidatin e suksesshëm

  Pozita: Rojtar i Natyrës në Parkun Kombëtar Lexo më shumë

 • Njoftim për kandidatin e suksesshëm për pozitën Inspektore ie Ndërtimit dhe Planifikimit Shkarko