RAPORTO

veprime ilegale

Mundësi punësimi

 • 23 Mars  

  N J O F T I M; Mbi anulimin e Konkursit për Avancim për pozitën: Udhëheqës/e i/e Sektorit për Planifikim

  Lexo më shumë

 • 21 Mars  

  Njoftim për kandidatin e suksesshëm, për pozitën: Zyrtar/e për vlerësim të gjendjes së mbeturinave, kimikateve dhe materieve të rrezikshme

  Njoftim për kandidatin e suksesshëm, për pozitën: Zyrtar/e për vlerësim të gjendjes së mbeturinave, kimikateve dhe materieve të rrezikshme Lexo më shumë

 • 21 Mars  

  Drejtor/e i/e Drejtorisë për Administrimin e Parkut Kombëtar “Sharri” – AMMK

  Drejtor/e i/e Drejtorisë për Administrimin e Parkut Kombëtar “Sharri” – AMMK Lexo më shumë

 • 17 Mars  

  Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

  Zyrtarë për përkrahje të çështjeve ligjore dhe administrative, Zyrtar për zonat e mbrojtura, Zyrtar për çështje juridike Lexo më shumë

 • 16 Mars  

  Njoftim për kandidatin e suksesshëm, për pozitën:Zyrtar për hulumtim

  Lexo më shumë

 • 13 Mars  

  Njoftim për kandidatin e suksesshëm, për pozitën: Zyrtar/e për Buxhet dhe Financa

  Njoftim për kandidatin e suksesshëm, për pozitën: Zyrtar/e për Buxhet dhe Financa Lexo më shumë

 • 10 Mars  

  Njoftim për kandidatin e suksesshëm, për pozitën: Inspektor/e i/e Mbrojtjes së Natyrës

  Lexo më shumë

 • 10 Mars  

  Njoftim për kandidatin e suksesshëm, për pozitën: Zyrtar/e për Edukim dhe Ndërgjegjësim Mjedisor

  Lexo më shumë

 • Njoftim për kandidatin e suksesshëm për pozitën Inspektore ie Ndërtimit dhe Planifikimit Shkarko