RAPORTO

veprime ilegale

Mundësi punësimi

 • 20 Dhjetor  

  Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta/Rojtar i Natyrës në Parkun Kombëtar

  Lexo më shumë

 • 14 Dhjetor  

  Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

  Lexo më shumë

 • 08 Nëntor  

  N J O F T I M Mbi anulimin e Konkursit Publik për pozitën: Zyrtar për përkthime

  Lexo më shumë

 • 11 Tetor  

  Njoftim për kandidatin e suksesshëm

  Pozita: Rojtar i Natyrës në Parkun Kombëtar Lexo më shumë

 • 25 Shtator  

  Njoftim për kandidatin e suksesshëm

  Zyrtar/e për Planifikim Hapësinor Lexo më shumë

 • 14 Shtator  

  Konkurs

  Rojtar i Natyrës në Parkun Kombëtar Lexo më shumë

 • 09 Shtator  

  Njoftim

  Njoftohen të gjithë kandidatët e interesuar së konkursi i shpallur më datë: 24.08.2017 për pozitën: Zyrtar për përkthime, me numër të referencës: MMPH – 18/2017, zgjatet afati për pranimin e aplikacioneve edhe për shtatë (7) ditë... Lexo më shumë

 • 06 Shtator  

  Njoftim për kandidatin e suksesshëm

  Pozita: Rojtar i Natyrës në Parkun Kombëtar Lexo më shumë