RAPORTO

veprime ilegale

Mundësi punësimi

 • 05 Shkurt  

  Njoftim për kandidatin e sukseshem :Zyrtar/e për Metrologji

  Lexo më shumë

 • 30 Janar  

  NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM Drejtor/e i/e Drejtorisë për Administrimin e Parkut Kombëtar “Sharri

  Lexo më shumë

 • 10 Janar  

  Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

  Zyrtar/e për mbështetje të projekteve Lexo më shumë

 • 04 Janar  

  Konkurs për avancim të nëpunësve civilë - Drejtor/e i/e Drejtorisë për Administrimin e Parkut Kombëtar “Sharri”

  Lexo më shumë

 • 28 Dhjetor  

  Konkurs

  Zyrtar/e për meteorologji Lexo më shumë

 • 22 Dhjetor  

  Konkurs për Licencimin e personave fizik për hartimin e raportit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis (VNM).

  Konkursi zgjatë prej 26.12.2017 deri më: 25.01.2018 Lexo më shumë

 • 20 Dhjetor  

  Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta/Rojtar i Natyrës në Parkun Kombëtar

  Lexo më shumë

 • 14 Dhjetor  

  Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

  Lexo më shumë