RAPORTO

veprime ilegale

Mundësi punësimi

 • 12 Gusht  

  Konkurs për licencim të personave juridik për hartimin e raporteve të VNM-së

  Afati për aplikim fillon nga data 12/08/2017 Lexo më shumë

 • 05 Gusht  

  KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË LIRË TË PUNËS : Rojtar i Natyrës në Parkun Kombëtar

  Rojtar i Natyrës në Parkun Kombëtar Lexo më shumë

 • 31 Korrik  

  SHPALLJA E REZULTATEVE

  Zyrtar/e për mbështetje të projekteve Lexo më shumë

 • 25 Korrik  

  KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË LIRË TË PUNËS; Rojtar i Natyrës në Parkun Kombëtar

  Lexo më shumë

 • 12 Korrik  

  Njoftim për kandidatin e suksesshëm, për pozitën: Zyrtar/e për Mbrojtjen e Cilësisë së Ajrit

  Lexo më shumë

 • 12 Korrik  

  Njoftim për kandidatin e suksesshëm, për pozitën:: Rojtar I Natyrës në Parkun Kombëtar

  Lexo më shumë

 • 05 Korrik  

  N J O F T I M Mbi anulimin e Konkursit Publik

  N J O F T I M Mbi anulimin e Konkursit Publik për pozitën: Drejtor/e i/e Drejtorisë për Administrimin e Parkut Kombëtar “Sharri” Lexo më shumë

 • 30 Qershor  

  NJOFTIM PER KANDIDATIN E SUKSESHEM-Udhëheqës/e i/e Divizionit për Çështje Pronësore,

  Udhëheqës/e i/e Divizionit për Çështje Pronësore, Lexo më shumë