RAPORTO

veprime ilegale

Mundësi punësimi

 • 13 Prill  

  Njoftim për kandidatin e suksesshëm

  Pozita: Drejtor i Departamentit Ligjor Lexo më shumë

 • 08 Prill  

  Konkurs Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

  Zyrtar/e për mbështetje të projekteve Lexo më shumë

 • 05 Prill  

  Njoftim mbi anulimin e Konkursit për Avancim për pozitën:

  Drejtor i Drejtorisë për Administrimin e Parkut Kombëtar "Sharri" Lexo më shumë

 • 23 Mars  

  N J O F T I M; Mbi anulimin e Konkursit për Avancim për pozitën: Udhëheqës/e i/e Sektorit për Planifikim

  Lexo më shumë

 • 21 Mars  

  Njoftim për kandidatin e suksesshëm, për pozitën: Zyrtar/e për vlerësim të gjendjes së mbeturinave, kimikateve dhe materieve të rrezikshme

  Njoftim për kandidatin e suksesshëm, për pozitën: Zyrtar/e për vlerësim të gjendjes së mbeturinave, kimikateve dhe materieve të rrezikshme Lexo më shumë

 • 21 Mars  

  Drejtor/e i/e Drejtorisë për Administrimin e Parkut Kombëtar “Sharri” – AMMK

  Drejtor/e i/e Drejtorisë për Administrimin e Parkut Kombëtar “Sharri” – AMMK Lexo më shumë

 • 17 Mars  

  Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

  Zyrtarë për përkrahje të çështjeve ligjore dhe administrative, Zyrtar për zonat e mbrojtura, Zyrtar për çështje juridike Lexo më shumë

 • 16 Mars  

  Njoftim për kandidatin e suksesshëm, për pozitën:Zyrtar për hulumtim

  Lexo më shumë