RAPORTO

veprime ilegale

Mundësi punësimi

 • 14 Dhjetor  

  Njoftim për kandidatin e suksesshëm: Zyrtar/e për Administrimin e Rrjedhave të Ujit

  Lexo më shumë

 • 12 Dhjetor  

  Njoftim për kandidatin e suksesshëm, për pozitën: Zyrtar/e për Mbrojtjen e Cilësisë së Ajrit

  Lexo më shumë

 • 08 Dhjetor  

  Konkurs për avancim të nëpunësve civilë - Drejtor/e i/e Departamentit të Shpronësimit

  Lexo më shumë

 • 08 Dhjetor  

  Konkurs Shpalljen e Rekrutimit: Drejtor/e i/e Departamentit Ligjor

  Lexo më shumë

 • 23 Nëntor  

  Njoftim për kandidatin e suksesshëm, për pozitën: Zyrtar/e i/e lartë për Përcjelljen e Ndotjes Industriale dhe për Zhurmë

  Lexo më shumë

 • 21 Nëntor  

  Konkurs për Licencimin e personave fizik për hartimin e raportit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis (VNM)

  Lexo më shumë

 • 17 Nëntor  

  Njoftim mbi anulimin e Konkursit për Avancim për pozitën: Drejtor i Departamentit Ligjor

  Lexo më shumë

 • 08 Nëntor  

  Njoftim për kandidatin e suksesshëm, për pozitën: Zyrtar/e Ligjore

  Lexo më shumë