RAPORTO

veprime ilegale

Mundësi punësimi

 • 07 Shkurt  

  Konkurs për avancim të nëpunësve civilë - Udhëheqës/e i/e Sektorit për Planifikim

  Lexo më shumë

 • 07 Shkurt  

  Konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës

  Konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës: Zyrtar/e për vlerësim të gjendjes së mbeturinave, kimikateve dhe materieve te rrezikshme, Zyrtar për Hulumtim Lexo më shumë

 • 03 Shkurt  

  Njoftim mbi anulimin e Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

  Lexo më shumë

 • 27 Janar  

  Konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës

  Inspektor/e i/e mbrojtjes sё natyrës, Zyrtar/e për edukim dhe ndërgjegjësim mjedisor, Zyrtar/e për buxhet financa Lexo më shumë

 • 17 Janar  

  Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta: Rojtar i natyrës

  Lexo më shumë

 • 12 Janar  

  Njoftim mbi anulimin e Konkursit Publik për pozitën: Drejtor/e i/e Departamentit Ligjor

  Lexo më shumë

 • 10 Janar  

  Njoftim për anulimin e thirrjes

  Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë njofton të gjitha OJQ-të që kanë aplikuar në kuadër të thirrjes “Për përkrahjen e aktiviteteve që promovojnë dhe përkrahin ruajtjen e mjedisit, zhvillimin e qëndrueshëm dhe planifikimin... Lexo më shumë

 • 04 Janar  

  Njoftim për kandidatin e suksesshëm: Drejtor/e i/e Departamentit të Shpronësimit

  Lexo më shumë