RAPORTO

veprime ilegale

Mundësi punësimi

 • 04 Nëntor  

  FTESË PËR OJQ-të QË TË APLIKOJNË PËR PËRKRAHJEN E AKTIVITETEVE QË PROMOVOJNË DHE PËRKRAHIN MBROJTJEN E MJEDISIT, ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM DHE PLANIFIKIMIN HAPËSINOR

  Lexo më shumë

 • 04 Nëntor  

  Njoftim për anulimin e thirrjes

  Lexo më shumë

 • 02 Nëntor  

  Konkurs për plotësimin e vendit të lirë të punës

  Lexo më shumë

 • 01 Nëntor  

  Konkurs për avancim të nëpunësve civilë - Zyrtar/e i lartë për përcjelljen e ndotjes industriale dhe për zhurmë

  Lexo më shumë

 • 26 Tetor  

  Konkurs për avancim të nëpunësve civilë - Drejtor i Departamentit Ligjor

  Lexo më shumë

 • 17 Tetor  

  Konkurs për avancim të nëpunësve civilë - Zyrtar/e Ligjore

  Lexo më shumë

 • 17 Tetor  

  Njoftim për kandidatin e suksesshëm, për pozitën: Zyrtar/e për Mbrojtjen e Cilësisë së Ajrit

  Lexo më shumë

 • 12 Tetor  

  Njoftim për kandidatin e suksesshëm, për pozitën: Udhëheqës/e i/e Divizionit për Planifikim Strategjik

  Lexo më shumë