RAPORTO

veprime ilegale

Mundësi punësimi

 • 10 Janar  

  Njoftim për anulimin e thirrjes

  Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë njofton të gjitha OJQ-të që kanë aplikuar në kuadër të thirrjes “Për përkrahjen e aktiviteteve që promovojnë dhe përkrahin ruajtjen e mjedisit, zhvillimin e qëndrueshëm dhe planifikimin... Lexo më shumë

 • 04 Janar  

  Njoftim për kandidatin e suksesshëm: Drejtor/e i/e Departamentit të Shpronësimit

  Lexo më shumë

 • 14 Dhjetor  

  Njoftim për kandidatin e suksesshëm: Zyrtar/e për Administrimin e Rrjedhave të Ujit

  Lexo më shumë

 • 12 Dhjetor  

  Njoftim për kandidatin e suksesshëm, për pozitën: Zyrtar/e për Mbrojtjen e Cilësisë së Ajrit

  Lexo më shumë

 • 08 Dhjetor  

  Konkurs për avancim të nëpunësve civilë - Drejtor/e i/e Departamentit të Shpronësimit

  Lexo më shumë

 • 08 Dhjetor  

  Konkurs Shpalljen e Rekrutimit: Drejtor/e i/e Departamentit Ligjor

  Lexo më shumë

 • 23 Nëntor  

  Njoftim për kandidatin e suksesshëm, për pozitën: Zyrtar/e i/e lartë për Përcjelljen e Ndotjes Industriale dhe për Zhurmë

  Lexo më shumë

 • 21 Nëntor  

  Konkurs për Licencimin e personave fizik për hartimin e raportit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis (VNM)

  Lexo më shumë