RAPORTO

veprime ilegale

Njoftime

 • 16 Janar  

  Njoftim publik për konsultime në procedurën e fazës së I-rë për Kushtet Ndërtimore “Ndërtimi i objektit për banim, Fshati turistik në Prevallë në kuadër të Parkut Kombëtar “Sharri”.

  Aplikuesi – Ramadan Zeka, ka aplikuar në MMPH me numër të protokollit 6415/17 të datës 05.12.2017 Lexo më shumë

 • 16 Janar  

  Njoftim publik për konsultime në procedurën e fazës së I-rë ,për Kushtet Ndërtimore “Ndërtimi i objektit për banim, Fshati turistik në Prevallë në kuadër të Parkut Kombëtar “Sharri”.

  Aplikuesi – Bekim Qosa, ka aplikuar në MMPH me numër të protokollit 6471/17 të datës 07.12.2017 Lexo më shumë

 • 17 Tetor  

  Njoftim

  Njoftim publik për konsultime në procedurën e fazës së I-rë, për Kushtet Ndërtimore - “Ndërtimi i objektit për banim, Fshati turistik në Prevallë në kuadër të Parkut Kombëtar “Sharri”: Nr. protokollit: 4855/17, me datë 29.09.2017 Lexo më shumë

 • 17 Tetor  

  Njoftim

  Njoftim publik për konsultime në procedurën e fazës së I-rë, për Kushtet Ndërtimore - “Ndërtimi i objektit për banim, Fshati turistik në Prevallë në kuadër të Parkut Kombëtar “Sharri”: Nr. protokollit: 4601/17, me datë 18.09.2017 Lexo më shumë

 • 17 Tetor  

  Njoftim

  Njoftim publik për konsultime në procedurën e fazës së I-rë, për Kushtet Ndërtimore - “Ndërtimi i objektit për banim, Fshati turistik në Prevallë në kuadër të Parkut Kombëtar “Sharri”: Nr. protokollit: 4600/17, me datë 18.09.2017 Lexo më shumë

 • 04 Tetor  

  Njoftim

  Njoftim publik për konsultime në procedurën e fazës së I-rë për Kushtet Ndërtimore për projektet: “Ndërtesa e kontrollit dhe ndërtesa e GIS- Komuna Drenas”, “Ndërtesa e GIS – Komuna Mitrovicës si dhe “Prishtina 6 Ndërtesa e GIS- Komuna... Lexo më shumë

 • 11 Shtator  

  Njoftim

  Njoftim publik për konsultime në procedurën e fazës së I-rë, për Kushtet Ndërtimore – “Ndërtimi i objektit për banim”, Fshati turistik në Prevallë në kuadër të Parkut Kombëtar “Sharri”. Lexo më shumë

 • 11 Shtator  

  Njoftim

  Njoftim publik për konsultime në procedurën e fazës së I-rë, për Kushtet Ndërtimore – “Ndërtimi i objektit për banim”, Fshati turistik në Prevallë në kuadër të Parkut Kombëtar “Sharri”. Lexo më shumë