RAPORTO

veprime ilegale

Njoftime

 • 18 Dhjetor  

  K O N K U R S - “PROFESIONISTËT E RINJ PËR ZHVILLIMIN NDËRKUFITAR” KOSOVË - SHQIPËRI

  Njoftohen te gjithë te interesuarit për aplikim ne konkursin “Profesionistet e rijnë për zhvillimin ndërkufitar” Shqipëri-Kosove, se data e regjistrimit për konkursin është shtyrë për në 10 Janar 2016. Lexo më shumë

 • 08 Dhjetor  

  Njoftim publik për konsultime në procedurën e fazës I për Kushtet Ndërtimore “Stacioni Për Përpunimin e Ujit KRU Radoniqi Faza II”.

  Njoftim publik për konsultime në procedurën e fazës I për Kushtet Ndërtimore “Stacioni Për Përpunimin e Ujit KRU Radoniqi Faza II”. Lexo më shumë

 • 12 Nëntor  

  Njofitm publik

  Njoftim publik për konsultime në procedurën e fazës I për Kushtet Ndërtimore “Parku Energjetik Kitka 32.5MW” Lexo më shumë

 • 12 Qershor  

  D E B A T P U B L I K për Raportin e Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM) për Planin Hapësinor të Parkut Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna”

  Lexo më shumë

 • 30 Prill  

  DEBAT PUBLIK Për Raportin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis lidhur me projektin për akitvitetin e servisit të automjeteve dhe mbeturinave të metaleve të ndryshme në Mejë-Gjakovë

  Lexo më shumë

 • 22 Prill  

  SHQYRTIMIT PUBLIK TË DRAFT- PLANIT HAPËSINOR PËR ZONËN E VEÇANTË PARKU KOMBËTAR “BJESHKËT E NEMUNA”

  Njoftojmë të gjithë të interesuarit se më 29.04. 2015 fillon procesi i Shqyrtimit Publik për Draft Planin Hapësinor për Zonën e Veçantë Parku Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna”. Lexo më shumë

 • 18 Mars  

  Njoftim për Dëgjim Publik :“Ndërtimi i Objektit Hotelier B+P+5+NK” në Vrbeshticë, Komuna e Shtërpcës.

  Njoftim publik për konsultime në procedurën e fazës I për Kushtet Ndërtimore “Ndërtimi i Objektit Hotelier B+P+5+NK” në Vrbeshticë, Komuna e Shtërpcës. Në bazë të Nenit 13.1 të Udhëzimit Administrative nr.16/2014 për lëshimin e... Lexo më shumë

 • 06 Shkurt  

  Njoftim për Dëgjim Publik për Autostradën R6 Prishtinë -Hani i Elezit

  Në mbështetje të paragrafit 7.3 të nenit 8 të Ligjit nr. 03/L-139 datë 26.03.2009 për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme me ndryshimet dhe plotësimet e bëra me Ligjin Nr. 03/L-205 datë 28.10.2010, dhe pikës Nr.3 të Vendimit të Qeverisë Nr.... Lexo më shumë