RAPORTO

veprime ilegale

UDHËZIM ADMINISTRATIV NR ___ PËR KLASIFIKIMIN, DETYRAT, PËRGJEGJËSIT DHE PËRMBAJTJEN E ELEMENTËVE DHE KËRKESAVE THEMELORE PËR HARTIMIN, ZBATIMIN DHE MONITORIMIN E PLANEVE HAPËSINOR PËR ZONA TË VEÇANTA

  • UDHËZIM ADMINISTRATIV NR ___ PËR KLASIFIKIMIN, DETYRAT, PËRGJEGJËSIT DHE PËRMBAJTJEN E ELEMENTËVE DHE KËRKESAVE THEMELORE PËR HARTIMIN, ZBATIMIN DHE MONITORIMIN E PLANEVE HAPËSINOR PËR ZONA TË VEÇANTA Shkarko