RAPORTO

veprime ilegale

PROJEKT UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH Nr._____PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR PERGATITJEN DHE SHQYRTIMIN E KËRKESAVE PËR KUSHTE NDËRTIMORE DHE LEJE NDËRTIMORE PËR KATEGORINË E I-rë DHE TË II-të TË NDËRTIMEVE

  • PROJEKT UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH Nr._____PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR PERGATITJEN DHE SHQYRTIMIN E KËRKESAVE PËR KUSHTE NDËRTIMORE DHE LEJE NDËRTIMORE PËR KATEGORINË E I-rë DHE TË II-të TË NDËRTIMEVE Shkarko