RAPORTO

veprime ilegale

Projekt aktet normative për konsultime publike

Projekt aktet normative për konsultime publike në afat 15 ditë pune nga data e publikimit.

 • 23 Tetor  

  PROJEKT UDHËZIM ADMINISTRATIV QRK Nr. xxx . PËR STRUKTURËN E PAGESAVE TË UJIT

  Në pajtim me Nenin 7 të Rregullores së Punës së Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr. 09/2011 Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail: vlora.osaj@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 21 Shtator  

  Koncept dokumenti (në fushën e administrimit të resurseve ujore) ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-147 për Ujërat e Kosoves

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail: vlora.osaj@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 20 Shtator  

  Koncept dokumenti (në fushën e administrimit të resurseve ujore) ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-147 për Ujërat e Kosoves

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail: vlora.osaj@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 24 Gusht  

  RREGULLORRJA MMPH Nr ______ PËR ISPEKTIMIN E SISTEMEVE TË NGROHJES DHE SISTEMEVE PËR KONDICIONIM TË AJRIT

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail: kujtesa.haliti@ks-gov.net dhe Arben.Ajazi@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 24 Gusht  

  RREGULLORE MMPH Nr……….PËR ÇERTIFIKIMIN E PERFORMANCËS ENERGJETIKE TË NDËRTESAVE

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail:: kujtesa.haliti@ks-gov.net; Arben.Ajazi@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 16 Gusht  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr. PËR TAKSAT ADMINISTRATIVE PËR LEJE NDËRTIMORE, LEJE RRËNIMI DHE TARIFAT PËR RREGULLIMIN E INFRASTRUKTURËS

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail: edmond.cuni@rks-gov.net dhe Ilir.Kryeziu@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 16 Gusht  

  Koncept dokumenti për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-043 për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail: kujtesa.haliti@ks-gov.net dhe Nezakete.Hakaj@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 07 Gusht  

  RREGULLORE MMPH Nr………. PËR ÇERTIFIKIMIN E PERFORMANCËS ENERGJETIKE TË NDËRTESAVE

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail: kujtesa.haliti@ks-gov.net dhe arben.ajazi@rks-gov.net Lexo më shumë