RAPORTO

veprime ilegale

Projekt aktet normative për konsultime publike

Projekt aktet normative për konsultime publike në afat 15 ditë pune nga data e publikimit.

 • 23 Tetor  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR. _____ LICENCA PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail valdete.tahiri@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 23 Tetor  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV QRK NR.______2013 PËR PËRCJELLJEN E EMISIONEVE TË GAZRAVE SERË

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail valdete.tahiri@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 11 Tetor  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH NR._______ PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE NGA PRODUKTET MEDICINALE HUMANE DHE VETERINARE

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail valdete.tahiri@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 07 Gusht  

  SHQYRTIMI PUBLIK për dokumentin “PLANI HAPËSINOR PËR ZONËN E VEÇANTË PARKU KOMBËTAR “SHARRI”

  Lexo më shumë

 • 05 Gusht  

  Draft propozim profesional për shpalljen e Ligatinës së Hencit Zonë e Vçantë e Mbrojtur

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail valdete.tahiri@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 28 Qershor  

  DRAFT PLANI HAPËSINOR PËR ZONËN E MBROJTUR DHE ME INTERES TË VEÇANTË “BETEJA E KOSHARES”

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail faton.deva@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 07 Qershor  

  Kodi i Unik i Ndërtimit

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail valdete.tahiri@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 15 Mars  

  Draft Termat e Referencës (TR) Vlerësimi i Ndikimit Social dhe Mjedisor (VNSM)

  Komentet tuaja për Draft Termat e Referencës (TR) Vlerësimi i Ndikimit Social dhe Mjedisor (VNSM) ,mund ti dërgoni në e -mailin : valdete.tahiri@rks-gov.net Lexo më shumë