RAPORTO

veprime ilegale

Projekte

 • 07 Janar  

  Rregullimi i shtratit të lumit Mirusha - Gjilan

  Investitori — MMPH Donatori :- K K —Gjilani Gjendja e tanishme :Vazhdimësi Periudha Kohore (viti): 2009 - 2012 Totali euro: 1.383.000.00 Buxheti per vitin 2011 :239.000.00 Punimet e perfunduara : 85% Lexo më shumë

 • 11 Nëntor  

  Krijimi i rrjetit për monitorimin e cilësisë së ajrit në Kosovë

  Projekti ka pasur për qëllim vendosjen e sistemeve për monitorimin e cilësisë së ajrit. Gjithsej janë instaluar shtatë pika monitoruese dhe nje stacion mobil. Ky projekt gjithashtu ka qenë bashkëfinancim në mes MMPH-së dhe IPA-së. Donatori... Lexo më shumë

 • 09 Nëntor  

  Rehabilitimi i deponive të vjetra të mbeturinave nëpër komunat e Kosovës

  Përmes këtij projekti janë rehabilituar disa deponi të vjetra komunale dhe projekti ka perfunduar në vitin 2010. Nga IPA ka pasur ndihmë teknike në përgatitjen e Terms of References. Donatori ;MMPH Gjendja e tanishme: Përfunduar Periudha... Lexo më shumë

 • 09 Nëntor  

  Pastrimi i lumit Lepenc nga ndotjet e mbeturinave të azbest

  Ky projekt ka për qëllim pastrimin e lumit Lepenc nga mbeturinat me azbest., të cilat mbeturina janë shkaktuar nga fabrika e Sharr Salloniti dhe kjo ndojte gjithashtu bartet edhe ne R. e Maqedonisë. Përfitues të këtij projekti janë një numër i madh... Lexo më shumë

 • 11 Tetor  

  Objekti i banimit social në komunën e Deçanit

  Memorandumi i Marrëveshjes së Mirëkuptimit në mes MMPH dhe K.K.Deçanit Lexo më shumë

 • 11 Tetor  

  Objekti i banimit social në komunën e Skenderaj

  Memorandumi i Marrëveshjes së Mirëkuptimit në mes MMPH dhe K.K. Skenderaj Lexo më shumë

 • 11 Tetor  

  Objekti i banimit social në komunën e Malishevës

  Memorandumi i Marrëveshjes së Mirëkuptimit në mes MMPH dhe K.K.Malishevës Lexo më shumë

 • 11 Tetor  

  Objekti i banimit social në komunën e Klinës

  Memorandumi i Marrëveshjes së Mirëkuptimit në mes MMPH dhe K.K.Klinës Lexo më shumë