RAPORTO

veprime ilegale

Pëlqimet mjedisore

  • Kos Oli- Prishtinë Shkarko
  • Kosovo Metals group- Prishtinë Shkarko
  • Kosovo Metals group- Prishtinë Shkarko
  • Guncat - Malishevë Shkarko
  • Seticomerc - Shirokë-Suharekë Shkarko
  • G plus - Kishnicë- Graqanicë Shkarko
  • Kras - Hani i Elezit Shkarko
  • Edelweiss Energy -Prishtinë Shkarko
  • Vehbi Adem Shala -Logjë - Pejë Shkarko
  • Bajram Shala -Kleqkë-Lipjan Shkarko
  • Clirimi -Korishë- Prizren Shkarko
  • Matkos-Group- Prishtinë Shkarko
  • Kuqi - Deqan Shkarko
  • AS-COMM- Gjakovë Shkarko
  • Njësia për Hetime të Kimeve Ekonomike dhe Korrupsion Shkarko