RAPORTO

veprime ilegale

Pëlqimet mjedisore

  • IPKO Telecommunications-Prishtinë Shkarko
  • IPKO Telecommunications-Prishtinë Shkarko
  • IPKO NET LLC-Prishtinë Shkarko
  • "Patroni"-Malishevë Shkarko
  • "Patroni"-Malishevë Shkarko
  • "Ve-Mor"Vitomiricë-Pejë Shkarko
  • "Timi-Eco"-Drenocë-Malishevë Shkarko
  • "Euro-Fisi"-Radivojcë-Viti Shkarko
  • "Euro-Plast"-Prishtinë Shkarko
  • 'Mirusha Company"- Klinë Shkarko
  • Ntp."Gran-Styro"Landovicë-Prizren Shkarko
  • N.H.SH 'Lido "Davidoc- Shtime Shkarko
  • Pëlqim mjedisor Nr.13/520/1 ZSP-144/13 Shkarko
  • Pëlqim mjedisor Nr.11/234/1 ZSP-44/11 Shkarko
  • Pëlqim mjedisor Nr.13/97/2 ZSP-126/13 Shkarko