RAPORTO

veprime ilegale

Pëlqimet mjedisore

    • Pëlqim mjedisor Nr.13/1395/1 ZSP-148/13 Shkarko
    • Pëlqim mjedisor Nr.13/1356/1 ZSP-149/13 Shkarko
    • Pëlqim mjedisor Nr.13/1062/1 Shkarko