INSTITUTI PËR PLANIFIKIM HAPËSINOR

 • Raport nga pjesemarrja ne panairin nderkombetar Shkarko
 • Raport nga pjesemarrja ne Viziten Studimore ne Itali Shkarko
 • Prezantim nga trajnimi ne Durres - Qytetet ne tranzicion Shkarko
 • Raport nga pjesemarrja ne trajnim ne Izrael Shkarko
 • Raport nga pjesemarrja ne Viziten Studimore ne UK Shkarko
 • Raport nga punetoria e Pejes Shkarko
 • Raport nga punëtoria për Partesh në Suharekë - Kotor Shkarko
 • Raport nga Vizita studimore në Kroaci Shkarko
 • Raport nga vizita studimore ne Stamboll Shkarko
 • Report on International Land Management Symposium in Germany Shkarko
 • Rraport nga Trajnimi Ndërkombëtar ne Shkup Shkarko
 • Raport nga pjesemarrja ne viziten studimore ne Kroaci Shkarko
 • Raport nga Vizita studimore në Bullgari Shkarko
 • Raport nga Trajnimi - LEM Shkarko
 • Raport nga takimi ne Oher Shkarko