Prijavi

nelegalna akcija

Administrativne smernice

Svi podzakonski akti:  Administrativna uputstva, propisi, odluke:

 • Pravilnik MSPP Br. 03/2016 o minimalnim tehničkim noramama za stambene zgrade u suvlasništvu Download
 • Uredba o dodeli finansijskih sredstava od ekonomske kategorije subvencije i transfer Download
 • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MSPP-Br.02/2016 O OSNOVNIM ZAHTEV IMAZDRAVLJAISIGURNOSTIZA TRETIRANJENELEGALNEIZGRADNJE Download
 • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MŽSPP Br. 01/2016 O PROMENI ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA Br. 06/2011 ZA ISPIT I PROFESIONALNO LICENCIRANJE ARHITEKATA I INŽENJERA U OBLASTI GRADNJE Download
 • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MŽSPP – BR.24/2015O OSNOVNIM ELEMENTIMA I ZAHTEVIMA ZA IZRADU, SPROVOĐENJE I PRAĆENJE MAPE ZONA OPŠTINE Download
 • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MSPP - BR. 10/2015 O TRETMANU OTPADA OD MEDICINSKIH PROIZVODA Download
 • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MSPP – Br.08/2015 ZA ODREĐIVANJE VREDNOSTI TARIFE ZA USLUGE KOJE SE ODNOSE NA PROCES PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU Download
 • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MSPP - Br. 07/2015 ZA UPRAVLJANJU OTPADA OD IZGRADNJE I DEMOLACIJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA Download
 • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MSPP - BR.12/2014 O OSNIVANJU, IZBORU, ODGOVORNOSTIMA I FUNKCIONISANJU SAVETA ZA KULTURNO NASLEĐE PRIZRENA I KANCELARIJE ISTORIJSKOG CENTRA PRIZRENA Download
 • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MSPP BR.11/2014 O OSNIVANJU, IZBORU, ODGOVORNOSTIMA I FUNKCIONISANJU SAVETA SELA VELIKА HOČА Download
 • ADMINISTRATIVNO UPUSTVO BR. 20/2013 NACIN, PROCEDURA, I IZNOS KAZNI NAD UCESNICIMA U GRADEVINARSTVU Download
 • Administrativno Upustvo br.09 o odredivanju objekata od vaznosti za koje ministrastvo sredine i prostornog planiranja izdaje urbanisticku dozvolu Download