Prijavi

nelegalna akcija

Administrativne smernice

Svi podzakonski akti:  Administrativna uputstva, propisi, odluke:

 • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MSPP Br. 09/2017 O PROJEKTOVANU, IZGRADNJI I KORIŠĆENJU BRANA Download
 • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MŽSPP-BR. 08 / 2017 O TECHNIČKIM NORMATIVIMA PROSTORNOG PLANIRANJA Download
 • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MSPP-BR. 07 / 2017 ZA EKOLOSKU DOZVOLU Download
 • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MSPP- Br.06/2017UPUTSTVO O INSPEKCIJSKOM NADZORU I POSTUPKU ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA ZA UPOTREBU Download
 • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MSPP-Br.05/2017 O ODREĐIVANJU PROCEDURE ZA PODNOŠENJE I RAZMATRANJE ZAHTEVA ZA GRAĐEVINSKE USLOVE, GRAĐEVINSKE DOZVOLE I DOZVOLE ZA RUŠENJE ZA KATEGORIJU I I II GRAĐEVINA Download
 • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MSPP–BR.04/25017 O KATEGORIZACIJI GRAĐEVINSKIH RADOVA Download
 • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MŽSPP Br. 03/2017 O OBLASTI DELOVANJA I ODGOVORNOSTI INSTITUTA ZA PROSTORNIO PLANIRANJE Download
 • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MSPP - Br. 02/2017 O LISTI KATEGORIJA OPASNOG OTPADA PREMA POREKLU Download
 • ADMINISTRATIVNO UPUSTVA MSPP Br. 01/2017 O IZDAVANJU OPŠTINSKE DOZVOLE ZIVOTNE SREDINE Download
 • Administrativno uputstvo MŽSPP - Br. 11/2016 za utvrđivanje, način i postupak za zaštitu erozivnih oblasti Download
 • Administrativno uputstvo MŽSPP - Br. 10/2016 o elementima i osnovnim zahtevima za izradu, sprovođenje i praćenje zonalne mape Kosova Download
 • Administrativno uputstvo MŽSPP - Br. 09/2016 o organizativnoj strukduri i dodatnih dužnosti autoriteta regiona rečnih slivova Download
 • Administrativno uputstvo MŽSPP - Br. 08/2016 o prometu opasnih hemikalija, uslovima skladištenja i postupci za dobijanje dozvole i licence Download
 • Administrativno uputstvo MŽSPP - Br. 07/2016 sistem informacija životne sredine Download
 • Administrativno uputstvo MŽSPP - Br. 06/2016 o osnovnim delovima i uslovima za izradu, primenu i praćenje prostornog plana Kosova Download