Prijavi

nelegalna akcija

O ministruFERAT SHALA

Rođen u opštini Glogovac, Vuçak na 10.06.1964.

Ima titulu doktora tehničkih nauka, diplomiran na Univerzitetu u Goce Delčev, Makedonija.

Diplomirao je na master studije na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Prištini. Od 2006. godine g. Shala je profesor na Mehaniškom inžinjerskom fakultetu Univerziteta Prištine, Priština; profesor na fakultetu primenjenih tehničkih nauka "Tempulli" (2007); profesor na Fakultetu za Geonauke na Univerzitetu u Prištini, Mitrovici (2011).

Od datuma 02.07.2013, g. Shala je imenovan za Zamenika Ministra u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja.

U periodu 2009-2012, gospodin Shala je na dužnosti menadžera u preduzeću "Trepča", ovo preduzeće pod upravom Kosovske agencije za privatizaciju. Od jula 2010. godine, radio je kao član Upravnog saveta, Privredne Komore Kosova.

Među ostalim profesionalnim iskustvima su takođe I odgovornosti profesionalnog konsulenta, kompanijama koje se bave izgradnjom i rudarstvom; Inženjer zadužen za rudnike - Trasing Group, 2006-2008.

G. Shala je autor desetina naučnih radova objavljenih u raznim međunarodnim časopisima i lokalnih publikacija to na engleskom, srpsko-hrvatskom, albanskom jeziku o različitim pitanjima kao što su životna sredina, zagađenje, radioaktivni otpad, termocentrali, transport, potencijali Kosova za olovo i zink, teške metalurgije, ... itd

Odlukom Vlade jula meseca 2016 godine određuje se gd. Shala vršiocem dužnosti ministra, dok na sastanku održanom 30.12.2016 godine gd. Shala se imenuje ministrom, u Ministarstvu za životnu sredinu i prostorno planiranje.

Poznaje dobro hrvatski, srpski jezik, I prosečno nemački i engleski jezik.

Živi u Prištini, oženjen i ima 3 dece.