Prijavi

nelegalna akcija

PROJEKT AKTI ZA JAVNE KONSULTACIJE

Nacrt normativni akti  za javne konsultacije u roku od 15 dana od dana objavljivanja.

 • 21 Septembar  

  Koncept dokument (u oblasti upravljanja vodnim resursima) izmenu i dopunu Zakona br. 04/L-147 o vodama Kosova

  Vase komentare mozete poslati na sluzbenom e-mailu;vlora.osaj@rks-gov.net Procitajte vise

 • 20 Septembar  

  Koncept dokument (u oblasti upravljanja vodnim resursima) izmenu i dopunu Zakona br. 04/L-147 o vodama Kosova

  Vase komentare mozete poslati na sluzbenom e-mailu;vlora.osaj@rks-gov.net Procitajte vise

 • 24 August  

  UREDBA MŽSPP Br_______ ZA INSPEKCIJU SISTEMA GREJANJA I KLIMATIZACIJE

  Vase komentare mozete poslati na sluzbenom e-mailu: kujtesa.haliti@ks-gov.net dhe Arben.Ajazi@rks-gov.net Procitajte vise

 • 24 August  

  UREDBA MŽSPP Br……ZA CERTIFIKOVANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA

  Vase komentare mozete poslati na sluzbenom e-mailu : kujtesa.haliti@ks-gov.net; Arben.Ajazi@rks-gov.net Procitajte vise

 • 16 August  

  ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO Br. O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE, DOZVOLE ZA RUŠENJE I TARIFE ZA REGULISANJE INFRASTRUKTURE

  Vase komentare mozete poslati na sluzbenom e-mailu: edmond.cuni@rks-gov.net, Ilir.Kryeziu@rks-gov.net Procitajte vise

 • 16 August  

  Koncept dokument o izmeni i dopuni Zakona br. 03 / L-043 o Integrisanom Sprečavanju i Kontroli Zagađivanja Životne Sredine

  Vase komentare mozete poslati na sluzbenom e-mailu: kujtesa.haliti@ks-gov.net, Nezakete.Hakaj@rks-gov.net Procitajte vise

 • 07 August  

  UREDBA MŽSPP Br…… ZA CERTIFIKOVANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA

  Vase komentare mozete poslati na sluzbenom e-mailu: kujtesa.haliti@ks-gov.net dhe arben.ajazi@rks-gov.net Procitajte vise

 • 01 August  

  ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MSPP-BR. /2017 O POSTUPCIMA ZA VODNU DOZVOLU

  Vase komentare mozete poslati na sluzbenom e-mailu: Vlora.Osaj@rks-gov.net, Valdete.Tahiri@rks-gov.net, adem.berisha@rks-gov.net Procitajte vise