Prijavi

nelegalna akcija

PROJEKT AKTI ZA JAVNE KONSULTACIJE

Nacrt normativni akti  za javne konsultacije u roku od 15 dana od dana objavljivanja.

 • 16 Juni  

  PRAVILNIK MSPP - BR._______ USLUGE AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE KOSOVA I NJENIH INSTITUCIJA

  Vase komentare mozete poslati na sluzbenom e-mailu: vlora.osaj@rks-gov.net, valdete.tahiri@rks-gov.net, adem.berisha@rks-gov.net Procitajte vise

 • 23 Maj  

  ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MSPP-Br._____ O ODREĐIVANJU ZONA SANITARNE ZAŠTITE VODE  

  Vase komentare mozete poslati na sluzbenom e-mailu: vlora.osaj@rks-gov.net Procitajte vise

 • 11 Maj  

  NACRT ZAKONA BR.___/____ O KATASTRU NEPOKRETNE IMOVINE

  Vase komentare mozete poslati na sluzbenom e-mailu::kujtesa.haliti@ks-gov.net;dhe Ismet.Kryeziu@rks-gov.net> Procitajte vise

 • 10 Maj  

  ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MSPP Br. ______ O TARIFAMA PROIZVODA I USLUGA KOSOVSKE KATASTARSKE AGENCIJE

  Vase komentare mozete poslati na sluzbenom e-mailu: vlora.osaj@rks-gov.net Procitajte vise

 • 11 April  

  NACRT ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MSPP- Br._____ O ODREĐIVANJU USLOVA ZA PODNOŠENJE I RAZMATRANJE ZAHTEVA ZA GRAĐEVINSKE USLOVE I GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA KATEGORIJU I I II GRAĐEVINA

  Vase komentare mozete poslati na sluzbenom e-mailu: edmond.cuni@rks-gov.net Procitajte vise

 • 06 April  

  ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MSPP-Br. /2017 O PROGLAŠAVANJU STROGO ZAŠTIĆENIH VRSTA

  Vase komentare mozete poslati na sluzbenom e-mailu: vlora.osaj@rks-gov.net Procitajte vise

 • 31 Mart  

  ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MSPP- Br._____ UPUTSTVO O INSPEKCIJSKOM NADZORU I POSTUPKU ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA ZA UPOTREBU

  Vase komentare mozete poslati na sluzbenom e-mailu: vlora.osaj@rks-gov.net Procitajte vise

 • 15 Mart  

  ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MSPP-BR. /2017 O OTPADU KOJI SADRŽI ODRŽIVE ORGANSKE ZAGAĐIVAČE

  Vase komentare mozete poslati na sluzbenom e-mailu: vlora.osaj@rks-gov.net Procitajte vise