Prijavi

nelegalna akcija

PROJEKT AKTI ZA JAVNE KONSULTACIJE

Nacrt normativni akti  za javne konsultacije u roku od 15 dana od dana objavljivanja.

 • 16 August  

  ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO Br. O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE, DOZVOLE ZA RUŠENJE I TARIFE ZA REGULISANJE INFRASTRUKTURE

  Vase komentare mozete poslati na sluzbenom e-mailu: edmond.cuni@rks-gov.net, Ilir.Kryeziu@rks-gov.net Procitajte vise

 • 16 August  

  Koncept dokument o izmeni i dopuni Zakona br. 03 / L-043 o Integrisanom Sprečavanju i Kontroli Zagađivanja Životne Sredine

  Vase komentare mozete poslati na sluzbenom e-mailu: kujtesa.haliti@ks-gov.net, Nezakete.Hakaj@rks-gov.net Procitajte vise

 • 07 August  

  UREDBA MŽSPP Br…… ZA CERTIFIKOVANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA

  Vase komentare mozete poslati na sluzbenom e-mailu: kujtesa.haliti@ks-gov.net dhe arben.ajazi@rks-gov.net Procitajte vise

 • 01 August  

  ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MSPP-BR. /2017 O POSTUPCIMA ZA VODNU DOZVOLU

  Vase komentare mozete poslati na sluzbenom e-mailu: Vlora.Osaj@rks-gov.net, Valdete.Tahiri@rks-gov.net, adem.berisha@rks-gov.net Procitajte vise

 • 16 Juni  

  PRAVILNIK MSPP - BR._______ USLUGE AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE KOSOVA I NJENIH INSTITUCIJA

  Vase komentare mozete poslati na sluzbenom e-mailu: vlora.osaj@rks-gov.net, valdete.tahiri@rks-gov.net, adem.berisha@rks-gov.net Procitajte vise

 • 23 Maj  

  ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MSPP-Br._____ O ODREĐIVANJU ZONA SANITARNE ZAŠTITE VODE  

  Vase komentare mozete poslati na sluzbenom e-mailu: vlora.osaj@rks-gov.net Procitajte vise

 • 11 Maj  

  NACRT ZAKONA BR.___/____ O KATASTRU NEPOKRETNE IMOVINE

  Vase komentare mozete poslati na sluzbenom e-mailu::kujtesa.haliti@ks-gov.net;dhe Ismet.Kryeziu@rks-gov.net> Procitajte vise

 • 10 Maj  

  ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MSPP Br. ______ O TARIFAMA PROIZVODA I USLUGA KOSOVSKE KATASTARSKE AGENCIJE

  Vase komentare mozete poslati na sluzbenom e-mailu: vlora.osaj@rks-gov.net Procitajte vise