Prijavi

nelegalna akcija

NACRT ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MSPP- Br._____ O ODREĐIVANJU USLOVA ZA PODNOŠENJE I RAZMATRANJE ZAHTEVA ZA GRAĐEVINSKE USLOVE I GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA KATEGORIJU I I II GRAĐEVINA

  • NACRT ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MSPP- Br._____ O ODREĐIVANJU USLOVA ZA PODNOŠENJE I RAZMATRANJE ZAHTEVA ZA GRAĐEVINSKE USLOVE I GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA KATEGORIJU I I II GRAĐEVINA Download